• Tuesday July 7,2020

5-fluorouracil

5-fluorouracil is een cytostatisch middel dat in de menselijke geneeskunde wordt gebruikt. De toepassing wordt uitgevoerd als onderdeel van een holistische chemotherapie onder medisch toezicht om zogenaamde kwaadaardige ("kwaadaardige") tumoren op verschillende plaatsen op het lichaam te behandelen. Vanwege de sterke bijwerkingen bestaat er binnen de Europese Unie een strikte apotheek- en receptplicht.

Wat is 5-fluorouracil?

Het medicijn 5-fluorouracil (kort: 5-FU) wordt vaak fluorouracil genoemd (kort: INN). Beide namen vertegenwoordigen een heterocyclische organische verbinding op basis van een pyrimidinebase. Het actieve ingrediënt remt de groei van cellen en wordt daarom tot de medicijngroep van cytostatica gerekend. 5-Fluorouracil wordt dus toegediend als onderdeel van holistische chemotherapie om kwaadaardige tumoren te behandelen.

Gewoonlijk wordt 5-fluorouracil gebruikt om borstkanker of colorectale kanker of tumoren van het maagdarmkanaal te behandelen. Verder is het gebruik voor de therapie van wratten denkbaar in een lagere dosering. In deze gevallen wordt het actieve ingrediënt verwerkt tot een crème die bedoeld is voor uitwendig gebruik.

5-FU wordt sinds de jaren zestig internationaal verkocht en ontwikkeld door de Amerikaanse chemicus Charles Heidelberger. In de chemie en de farmacie wordt de stof beschreven door de empirische formule C 4 - H 3 - F - N 2 - O 2, die overeenkomt met een massa van 130, 08 g / mol. Bij kamertemperatuur is 5-FU aanwezig als een wit poeder. Het is in water oplosbaar en kan worden verwerkt tot een infusieoplossing.

Farmacologisch effect op lichaam en organen

5-fluorouracil is een lid van de medicijnklasse van zogenaamde antimetabolieten. Dit zijn chemische verbindingen die het metabolisatieproces van natuurlijke metabolieten remmen en daarom de fysiologische processen van het lichaam remmen.

Vanuit chemisch oogpunt is 5-fluorouracil ook vergelijkbaar met de pyrimidine-analogen vanwege zijn structurele vergelijkbaarheid met de pyrimidine-base uracil. Deze term kan worden onderverdeeld in verschillende geneesmiddelen afgeleid van de organische verbinding pyrimidine.

5-Fluorouracil remt thymidilaat, een essentieel enzym van pyrimidine-biosynthese. Dit voorkomt de omzetting van dUMP (deoxyuridine monofosfaat) in dTMP (deoxythymidine monofosfaat), wat op zijn beurt leidt tot remming van celgroei. Op deze manier slaagt 5-fluorouracil er in het bijzonder in het voorkomen dat cellen zich met een hoge deling verspreiden.

Medische toepassing en gebruik voor behandeling en preventie

Een indicatie van 5-fluorouracil bestaat zowel alleen als in combinatie met andere preparaten. Het is bewezen dat de toediening van het geneesmiddel folinezuur het cytotoxische effect van 5-FU opnieuw verhoogt (het zogenaamde FOLFIRI- of FOLFOX-schema).

Over het algemeen wordt 5-fluorouracil beschouwd als een zeer effectief medicijn met een breed werkzaamheidsspectrum. Daarom is het potentiële toepassingsgebied bijzonder groot. Een toekenning van 5-fluorouracil is met name aangewezen voor verschillende tumorziekten. Vooral kwaadaardige tumoren van het maagdarmkanaal (maagdarmkanaal) zoals colorectaal carcinoom, een anaal carcinoom of een slokdarmcarcinoom kunnen worden behandeld.

Daarnaast is er ook een indicatie voor de behandeling van kwaadaardige tumoren in het hoofd en de nek (plaveiselcelcarcinoom). Vaak wordt 5-FU ook gebruikt in het kader van chemotherapie voor de behandeling van borstkanker (borstkanker).

Als 5-fluorouracil wordt gebruikt om carcinomen te behandelen, wordt het intraveneus toegediend als onderdeel van chemotherapie. Het medicijn zelf wordt exclusief aan artsen uitgegeven en als poeder voor oplossing voor infusie gedistribueerd. Er is een strikte recept- en apotheekplicht in de Europese Unie, zodat de onafhankelijke verwerving door de patiënt is uitgesloten.

Naast kankertherapie wordt 5-FU ook in verlaagde concentraties gebruikt in crèmes die bedoeld zijn voor de lokale behandeling van wratten.

Risico's & bijwerkingen

Aangezien 5-FU een zeer effectief cytostatisch medicijn is, zijn er veel risico's en bijwerkingen. Ook moet rekening worden gehouden met immense interacties met andere geneesmiddelen. Het gebruik van 5-fluorouracil moet volledig worden vermeden als er een contra-indicatie is. Dit is altijd het geval wanneer er omstandigheden zijn die tot onbeheersbare risico's zouden leiden en daarom een ​​behandeling met het geneesmiddel vanuit medisch oogpunt onredelijk lijken (tegenvordering). Dergelijke omstandigheden bestaan ​​als intoleranties of allergieën bekend zijn.

Bovendien is 5-fluorouracil gecontra-indiceerd als er ernstige veranderingen in het bloedbeeld optreden, aandoeningen van de beenmergfunctie of bloedvorming aanwezig zijn. Zelfs patiënten die lijden aan acute infecties of ernstige leverdysfunctie mogen 5-FU niet gebruiken. Tijdens zwangerschap en borstvoeding kan 5-fluorouracil tot aanzienlijke misvormingen leiden, dus elk contact met de stof moet worden vermeden.

Veel voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden tijdens of kort na het innemen van 5-fluorouracil zijn maag-darmaandoeningen. Deze uiten zich in sterke misselijkheid, diarree (diarree), braken of mucositis. Bovendien zijn aandoeningen van het hematopoietische systeem denkbaar. Vooral beenmergdepressie kan worden toegeschreven aan de inname van 5-fluorouracil. In sommige gevallen kan het ook komen na de inname van een hand-voet syndroom.

De omvang van de respectieve bijwerkingen is afhankelijk van het individuele geval. Vooral de toegediende dosis is essentieel voor de intensiteit van de klachten.

Interacties zijn vooral denkbaar met verschillende antivirale middelen. De werkzame stof brivudine (Zostex) kan ernstige interacties veroorzaken. Hetzelfde is het geval bij gelijktijdig gebruik van 5-FU-prodrugs zoals capecitabine. Een veiligheidsmarge van ten minste vier weken moet worden gerespecteerd.

Interessante Artikelen

spermatogenese

spermatogenese

De term spermatogenese verwijst naar spermavorming. Het begint bij het begin van de puberteit en is een voorwaarde voor voortplanting. Wat is spermatogenese? Bij spermatogenese worden de mannelijke geslachtscellen gevormd. Deze staan ​​bekend onder de naam sperma. Bij spermatogenese worden de mannelijke geslachtscellen gevormd. De

hartziekte

hartziekte

Hartziekte neemt gestaag toe en is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Duitsland. Of iemand ziek wordt, hangt sterk af van het gezin en zijn levensstijl. Wat zijn hartziekten? In het ergste geval kan het door hartziekten tot de dood van de betrokken persoon komen. © freshidea - stock.adobe.com Hartziekten zijn alle samengevatte ziekten van de hartspier, die van invloed zijn op de hartactiviteit.

compomeer

compomeer

In de tandheelkunde wordt compomer gebruikt als vulmateriaal om holtes te vullen (het "gat" in de tand). Compomeren behoren tot de moderne plastic vullingen en zijn een alternatief voor de klassieke amalgaamvullingen. Ze worden meestal gebruikt voor kleine defecten of tijdelijk. Wat is Kompomer

prestatiediagnostiek

prestatiediagnostiek

Prestatiediagnostiek creëert een prestatieprofiel dat de sterke en zwakke punten van de onderzochte patiënten identificeert. Het is een onderdeel van de geneeskunde. Vooral deze vermogensmeting wordt in de sportgeneeskunde gebruikt. Er is echter ook een psychologische prestatiemeting. De resultaten geven informatie over welke fysieke en mentale diensten patiënten kunnen bieden. W

Krabben in de keel

Krabben in de keel

In de meeste gevallen duidt een kras op de keel op een beginnende verkoudheid. Het kan ook een allergische reactie, een over-stimulatie of een vastzittende visgraat zijn. Zangers weten dat je de keel en keel moet bevochtigen en verzorgen, zodat de stem niet faalt tijdens een uitvoering. Wat krabt de keel

Kawasaki-syndroom bij baby en kind

Kawasaki-syndroom bij baby en kind

Het Kawasaki-syndroom is een acute febriele ziekte die voornamelijk wordt gekenmerkt door ontstekingsreacties van de arteriële bloedvaten met betrokkenheid van meerdere organen en treedt op in de kindertijd (tot de leeftijd van 5). Het Kawasaki-syndroom komt vooral voor in Japan en steeds vaker in Duitsland (ongeveer 9 van de 100.