• Sunday June 7,2020

abortus

Onder abortus verstaan ​​medische professionals de opzettelijke beëindiging van een bestaande zwangerschap. Dit resulteert in de dood van het ongeboren embryo, daarom is de procedure nog steeds controversieel. Abortussen, ook wel abortus of abortus genoemd, kunnen om gezondheids- of persoonlijke redenen zijn.

Wat is een zwangerschapsafbreking?

Onder abortus verstaan ​​medische professionals de opzettelijke beëindiging van een bestaande zwangerschap.

Een zwangerschapsafbreking beschrijft de voortijdige en vooral doelbewuste beëindiging van een zwangerschap. De beslissing om af te breken kan om gezondheids- of persoonlijke redenen zijn.

Als de zwangerschap niet gewenst is (bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden of na een verkrachting) of als deze een gevaar voor de gezondheid en het leven van de moeder vormt, kan dit een abortus tot gevolg hebben.

Het embryo wordt uit het lichaam verwijderd zodat er geen verdere groei meer kan plaatsvinden. Het embryo sterft tijdens dit proces en wordt vervolgens medisch "verwijderd". Juridisch gezien is abortus strafbaar; er zijn echter veel uitzonderingen.

Functie, toepassing en doelen

Het doel van abortus is, zoals de naam al aangeeft, een zwangerschap te beëindigen. Dit gebeurt wanneer de aanstaande moeder het kind om persoonlijke redenen niet wil bevallen of om gezondheidsredenen niet in staat is dit te doen.

De abortus vindt plaats in een kliniek en wordt uitgevoerd door getrainde medische professionals. Om de zwangerschap te beëindigen, zijn er verschillende procedures die kunnen worden gebruikt. Omdat abortussen alleen tot de 12e week van de zwangerschap kunnen worden uitgevoerd en het embryo op dit moment niet alleen levensvatbaar is, zijn het meestal zeer kleine interventies.

Een veel voorkomende abortusmethode is zuigkracht. In deze procedure wordt een buis in de baarmoeder ingebracht, waardoor het embryo wordt opgezogen. De complicatie bij deze procedure is vrij laag, evenals de fysieke nawerkingen voor de patiënt. Als grotere stukken weefsel moeten worden verwijderd tijdens de zwangerschapsafbreking, wordt een zogenaamde sjaaling uitgevoerd (dit kan ook worden gedaan naast aspiratie).

Naast de chirurgische methoden om een ​​zwangerschap te beëindigen en medicamenteuze stopzetting kunnen plaatsvinden. Door de zogenaamde "abortuspil" in te nemen, wordt het embryo afgestoten door het lichaam en uitgescheiden door een matige tot zware bloeding. Het gebruik van dit medicijn is echter alleen toegestaan ​​tot de negende week van de zwangerschap. De procedure wordt altijd gecontroleerd door de behandelend arts. In sommige gevallen is er echter nog steeds een chirurgische procedure nodig om weefselresten uit de baarmoeder te verwijderen.

Als een zogenaamde late beëindiging plaatsvindt na de 12e week (bijvoorbeeld als het kind niet zou kunnen overleven als gevolg van ziekte of handicap), kan dit medicijn ook worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is er een miskraam of doodgeboorte. Om een ​​levende geboorte te voorkomen, kan de foetus bovendien al in de baarmoeder worden gedood.

Risico's & gevaren

Afgezien van het feit dat de abortus juridisch en ethisch (deels religieus) nog steeds controversieel is, kan het een grote fysieke en psychologische last voor de getroffen patiënt betekenen.

Bij procedures zoals aspiratie is de fysieke pijn beperkt en in de meeste gevallen is er geen complicatie bij een professionele sloop. In landen waar abortussen verboden zijn en daarom in het geheim door ongekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, leidt dit vaak tot soms ernstige schade die zelfs het leven van de patiënt in gevaar kan brengen.

Hoe later de sloop echter plaatsvindt, hoe groter het risico op gevolgschade, zoals een zogenaamde cervicale zwakte, zelfs in het geval van een professionele procedure. Bovendien is de kans op vroeggeboorte na een zwangerschapsafbreking statistisch statistisch hoger. Als er complicaties optreden tijdens abortus, kan de vruchtbaarheid van de patiënt ook lijden.

Naast de fysieke stress zijn ook de psychologische nawerkingen, die vaak het gevolg zijn van een zwangerschapsafbreking. Deze zijn met name uitgesproken wanneer de betrokken persoon onbegrip of afwijzing tegenkomt als gevolg van zijn beslissing in zijn sociale omgeving.


Interessante Artikelen

IgA-nefropathie

IgA-nefropathie

IgA-nefritis is de meest voorkomende ziekte van de nierlichaampjes. Het wordt gerekend tot de idiopathische glomerulonefritiden. Wat is IgA-nefritis? Omdat IgA-nefritis zelden symptomen veroorzaakt, wordt het meestal gediagnosticeerd bij het onderzoek van andere ziekten. De laboratoriumwaarden van urinebevindingen spelen een belangrijke rol

progesteron

progesteron

Progesteron is een van de geslachtshormonen. Het is een zogenaamd steroïde hormoon en de belangrijkste van de progestagenen. Vooral tijdens de zwangerschap speelt progesteron een grote rol. Wat is progesteron? Progesteron is een van de vrouwelijke geslachtshormonen, hoewel het ook aanwezig is in het mannelijk lichaam.

fecale incontinentie

fecale incontinentie

Fecale incontinentie of anale incontinentie, in de term anorectale incontinentie, is het onvermogen in alle leeftijdsgroepen om stoelgang of darmgassen te beheersen en leidt tot spontane, onvrijwillige ontlasting. Deze ziekte, die in drie ernstgraden kan voorkomen, wordt geassocieerd met hoge psychosociale stress en vereist uitgebreide therapeutische maatregelen

Chronische transplantaatnefropathie

Chronische transplantaatnefropathie

Chronische transplantaatnefropathie is een aandoening die vaak optreedt na transplantatie van de nier. De ziekte wordt ook CTN genoemd en resulteert vaak in een verlies van nierfunctie van het getransplanteerde orgaan. Wat is chronische transplantaatnefropathie? Als onderdeel van de ziekte neemt de filterprestatie van de getransplanteerde nier continu af

terbinafine

terbinafine

De werkzame stof Terbinafin wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelziekten. De agent kan zowel lokaal als systemisch worden gebruikt. Wat is Terbinafine? De antischimmelmiddelen worden voornamelijk gebruikt voor de behandeling van voetschimmel (tinea pedis) en nagel schimmel (onychomycosis). Terbinafine is een allylaminederivaat dat een van de antimycotica is

Ziekte van Huntington (Ziekte van Huntington)

Ziekte van Huntington (Ziekte van Huntington)

De ziekte van Huntington, of de ziekte van Huntington, is een zenuwaandoening die ongecontroleerde beweging van verschillende delen van het lichaam veroorzaakt. Gewoonlijk komt de ziekte voor tussen het 30e en het 40e levensjaar. Wat is Huntington's Chorea? Onwillekeurige en oncontroleerbare bewegingen zijn vaak de eerste tekenen van de ziekte van Huntington