• Saturday April 4,2020

nucleosiden

Een nucleoside bestaat altijd uit een nucleïnezuurbase, die via een N-glycosidebinding is verbonden met de monosaccharide ribose of deoxyribose. Alle vijf nucleobasen - de bouwstenen van DNA en RNA dubbele en enkele helices - kunnen enzymatisch worden omgezet in nucleosiden. Sommige glycosiden zijn fysiologisch belangrijk, zoals adenosine, de bouwsteen van ADP en ATP in het energiemetabolisme van cellen.

Wat zijn nucleosiden?

De dubbele helices van DNA en de enkele helices van RNA worden gevormd uit sequenties van slechts vijf verschillende nucleobasen in de vorm van nucleotiden.

Alle vijf nucleobasen, waarvan adenine en guanine zijn gebaseerd op de vijf- en zesledige ring van purine, en cytosine, thymine en uracil op de pyrimidine aromatische zesledige ring, kunnen combineren met de monosaccharide ribose of deoxyribose N-glycosidisch. De hydroxylgroep (-OH) op C-atoom 1 van de pentose reageert met de vorming en verwijdering van een H20-molecuul met de aminogroep (-NH2) van de nucleobase. Wanneer een ribose- of deoxyribose-residu wordt gehecht, vormt adenine adenosine of deoxyadenosine.

Evenzo wordt de purinebase guanine omgezet in guanosine of deoxyguanosine. De drie purinebasen thymine, cytosine en uracil worden getransformeerd door toevoeging van het ribose-residu in thymidine, cytidine en uridine of krijgen elk het voorvoegsel "deoxy-" als het aangehechte suikerresidu deoxyribose is. Bovendien is er een groot aantal gemodificeerde nucleosiden, waarvan sommige een rol spelen in het transfer-DNA (tDNA) en in het ribosomale RNA (rRNA).

Kunstmatig geproduceerde, gemodificeerde, nucleosiden, zogenaamde Nukleosidanaloga act z. T. als antivirale middelen en worden specifiek gebruikt voor de bestrijding van retrovirussen. Sommige nucleoside-analogen hebben een cytostatisch effect zodat ze worden gebruikt om bepaalde kankercellen te bestrijden.

Functie, effect & taken

Een van de belangrijkste functies van de vijf basische nucleosiden is om te transformeren in nucleotiden door een fosfaatgroep aan de pentose te binden en als nucleotiden de bouwstenen van DNA en RNA te vormen.

Sommige nucleosiden, in een gemodificeerde vorm, voeren ook taken uit bij de katalyse van bepaalde metabolische processen. De zogenaamde "actieve methionine" (S-adenosyl-methionine) dient bijvoorbeeld als donor van methylgroepen. In sommige gevallen werken nucleosiden in hun nucleotidevorm ook als bouwstenen van groep-overdragende co-enzymen. Voorbeelden hiervan zijn riboflavine (vitamine B2), die als voorloper van veel co-enzymen dient en dus een centrale rol speelt in veel metabole processen.

Adenosine speelt een zeer belangrijke rol in de energievoorziening van de cellen als adeninedifosfaat (ADP) en adenosinetrifosfaat (ATP). ATP kan worden beschreven als een universele energiebron en dient ook als fosfaatdonor in veel metabole processen waarbij fosforylering betrokken is. Guanosine trifosfaat (GTP) is de energiedrager in de zogenaamde citraatcyclus in de mitochondriën. Nucleotiden zijn ook componenten van co-enzym A en vitamine B12.

De nucleosiden uridine en cytidine worden in combinatie gebruikt als geneesmiddelen voor de behandeling van neuritis en spierziekten. De remedie voor zenuwwortelontsteking in de wervelkolom en de lumbago wordt bijvoorbeeld gebruikt. Gemodificeerde nucleosiden, zogenaamde Nukleosidanaloga, z. T. virostatische effecten tegen retrovirussen. U vindt in geneesmiddelengebruik tegen z. B. tegen het herpes simplex-virus en tegen HI-virussen. Andere nucleoside-analogen met cytostatische effecten spelen een rol in de strijd tegen kanker.

Educatie, voorkomen, eigenschappen & optimale waarden

Nucleosiden bestaan ​​uitsluitend uit koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. Alle substanties zijn vrijwel overal op aarde overvloedig aanwezig. Spoorelementen en zeldzame mineralen zijn niet nodig voor de constructie van nucleosiden. Het lichaam synthetiseert echter geen nucleosiden van de grond af, omdat de synthese complex en energieverslindend is.

Het menselijk lichaam gaat daarom het tegenovergestelde, hij verkrijgt nucleosiden voornamelijk door afbraakprocessen in het intermediaire purine- en pyrimidinemetabolisme (bergingsroute). Nucleosiden nemen in zuivere vorm of in de gefosforyleerde vorm deel als nucleotiden in een verscheidenheid van enzymatisch-katalytische metabolische processen. In het bijzonder het vermelden waard is de functie van adenosine in de vorm van ATP en ADP in de zogenaamde ademhalingsketen. Het nucleotide guanine trifosfaat speelt een cruciale rol in de zogenaamde citraatcyclus.

In cycli vinden processen plaats in de mitochondriën van de cellen. Aangezien nucleosiden bijna altijd aanwezig zijn in gebonden vorm of als functionele dragers in vrijwel alle lichaamscellen in grote hoeveelheden, is er geen algemene limiet of benchmark voor optimale concentratie. Het bepalen van de concentratie van bepaalde nucleosiden of nucleotiden in het bloedplasma kan nuttig zijn voor diagnoses en differentiële diagnoses.

Ziekten en aandoeningen

Nucleosiden zijn een actief onderdeel van veel metabole processen en hun functies zijn zelden geïsoleerd. Aandoeningen omvatten meestal complexe enzymatisch-katalytische processen die op specifieke plaatsen worden onderbroken of geremd en tot overeenkomstige symptomen leiden.

Ziekten die metabole afwijkingen van de nucleosiden veroorzaken, hebben gewoonlijk ook invloed op het purine- of pyrimidine-metabolisme omdat de vijf basische nucleosiden ofwel een purine- ofwel een pyrimidine-ruggengraat dragen. Een bekende aandoening in het purinemetabolisme wordt veroorzaakt door het bekende Lesch-Nyhan-syndroom, een erfelijke ziekte die hypoxanthine-guaninefosforibosyltransferasedeficiëntie (HGPRT) veroorzaakt. Het enzymtekort voorkomt het recyclen van bepaalde nucleobasen, wat resulteert in een cumulatieve accumulatie van hypoxanthine en guanine.

Dit veroorzaakt op zijn beurt hyperurikemie, een verhoogd urinezuurniveau, wat leidt tot jicht. Het verhoogde urinezuurniveau leidt tot afzettingen op gewrichten en peesmantels, die pijnlijke symptomen kunnen veroorzaken. Een zeer zeldzame erfelijke ziekte manifesteert zich in adenylosuccinaat lyase-deficiëntie, wat leidt tot problemen in het purinemetabolisme. De ziekte leidt tot spiertrekkingen en vertraagde, ontwikkeling van het kind met een serieus verloop.


Interessante Artikelen

dinatriumfosfaat

dinatriumfosfaat

Natriummonohydrogeenfosfaat is een van de laxeermiddelen. Het wordt meestal samen met natriumdiwaterstoffosfaat gebruikt. Wat is natriummonohydrogeen fosfaat? Natriummonohydrogeenfosfaat is een van de laxeermiddelen. Natriummonohydrogeenfosfaat wordt ook natriummonohydrogeenfosfaat genoemd. Voor de behandeling van constipatie wordt het actieve ingrediënt samen met natriumdiwaterstoffosfaat toegediend, ook natriumdiwaterstoffosfaat genoemd.

geurige brandnetel

geurige brandnetel

De brandnetel is voor ons als medicinale plant tamelijk onbekend, omdat hij zijn thuis heeft in de zogenaamde Nieuwe Wereld. In toenemende mate wordt het ook in Europa in de keuken gebruikt als specerij. Evenzo voor indigestie, luchtweginfecties en menstruatiestoornissen gebruikt men ondertussen de bladeren van verschillende Duftnesselarten

koolhydraten

koolhydraten

De koolhydraten vormen een belangrijke groep fysiologische energiebronnen. De groep stoffen die het gevolg is van fotosynthese is goed voor het grootste deel van de biomassa op aarde. Wat zijn koolhydraten? De koolhydraten vormen een belangrijke groep fysiologische energiebronnen. De groep stoffen die het resultaat is van fotosynthese is goed voor het grootste deel van de biomassa op aarde en is een bestanddeel van verschillende voedingsmiddelen

ionkanaal

ionkanaal

Een ionkanaal is een tansmembraan-eiwit dat een porie in het membraan vormt en ionen door het membraan laat gaan. Ionen zijn elektrisch geladen deeltjes, ze kunnen positief zijn maar ook negatief geladen. Ze staan ​​in constante communicatie tussen de cel en zijn omgeving of een andere aangrenzende cel. Wa

baby op maat

baby op maat

Redders zijn kinderen die een zieke oudere broer of zus helpen. Ze fungeren als een soort magazijn voor reserveonderdelen, daarom is deze methode erg controversieel. Als een kind bloed of weefsel nodig heeft, kan dit worden afgenomen van de 'hulpverlener', die genetisch gematcht moet zijn aan het zieke kind

mineralisatie

mineralisatie

Bij mineralisatie worden mineralen ingebed in hard weefsel zoals tanden of botten voor verharding. In het lichaam is er een constant evenwicht tussen mineralisatie en demineralisatie. Bij een mineraalgebrek of andere mineralisatiestoornissen is dit evenwicht verstoord. Wat is de mineralisatie? Bij mineralisatie worden mineralen ingebed in hard weefsel zoals tanden of botten voor verharding